Muğla ASDEP İlanı

2017 ASDEP Görevlisi Özel Hizmet Alım Duyurusu

ASDEP Görevlisi Özel Hizmet Alım Duyurusu

Aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre
sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerinin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlanılmasının sağlanması, sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması ile vakanın takibi ve bu suretle yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan bir program olan Aile Sosyal Destek Programı’na (ASDEP) ilişkin 64. Hükümet Programında Aile Sosyal Destek Programı’nı ASDEP’i aşamalı olarak hayata geçirmek için ilimizde Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi  12 personel istihdam edilecektir.

İşin hedeflenen takvimde gerçekleşmesi, muhtemel yüklenici firmanın personel temininde güçlükle karşılaşmaması ve işlerin hedeflenen tarihte başlaması amacıyla portföy çalışmasına teşkil edebilmek için 03 / 04 / 2017 – 28 / 04 / 2017  tarihleri arasında aşağıdaki başvuru şartlarına uygun başvuru alınacaktır.

Mülakata girecek adayların listesi ve mülakat tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra ilan edilecektir

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar (Fetö/Pdy, Dhkpc, Pkk, Daeş vb. terör örgütleri ile irtibatı, ilişkisi olan), Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Devletin güvenliğine karşı suçlar (Fetö/Pdy, Dhkpc, Pkk, Daeş vb. terör örgütleri ile irtibatı, ilişkisi olan), Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
 5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmayan veya muvazzaflık hizmetini yapmış, yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
 6. Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlilerinden Terör örgütlerine (Fetö/Pdy, Dhkpc, Pkk, Daeş vb.) veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmamak,
 7. Ülkenin her yerinde görev yapma, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
 8. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
 9. ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almak, (Başvuru tarihlerinde 2017 KPSS-P3 sınav sonuçları açıklanması halinde 2017 KPSS P3 sonucu ile de başvurular kabul edilir.)
 10. Başvuruda bulunanlardan başvuru şartlarını taşıyan adayların en yüksek KPSS puanına göre yukarıdan aşağı sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden mülakat/değerlendirme yapılacaktır. (Yapılan değerlendirme sonucunda sınavı kazanıp asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak, idareye verilen yetki sayısınca yedek (12 kişi) liste belirlenir)
 11. Aile Sosyal Destek faaliyetlerinin öncelikle bir kadın, bir erkek olmak üzere en az ikişer kişilik ekiplerce yapılmasını sağlar. Personel temin sürecinde de buna ilişkin tedbir alır.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru Formu
 2. Sağlık Raporu ( Tek Hekimden çalışabilir raporu )
 3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi ( Belgenin aslı başvuru esnasında görülecektir. )
 4. İkametgah Belgesi ( Muğla ilinde ikamet şartı bulunmamaktadır. )
 5. Adli Sicil Belgesi ( E-devlet üzerinden alınabilir.)
 6. Lisans Diploma Fotokopisi veya E-Devlet üzerinden alınacak mezun belgesi   (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı başvuru esnasında görülecektir.)
 7. KPSS Sonuç Belgesi
 8. CV – Kısa Özgeçmiş
 9. 2 adet vesikalık fotoğraf
 10. Askerlik Durumunu Gösterir Belge ( Erkek Adaylar için )

Yukarıdaki belirtilen şartları taşıyanların, istenen belgeleri tamamlayıp 28 / 04 / 2017 tarihi mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen açık adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrak, posta, kargo veya 2. Şahıslar ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Mülakata girecek adayların listesi ve mülakat tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra ilan edilecektir.

Adres: 
Emir Beyazıt Mah. Cumhuriyet Cad. No:4/3 Menteşe MUĞLA

1-Başvuru Formu
2-CV örneği

Etiketler:

Cevap Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir