Düzce ASDEP Alımı

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) Kapsamında Özel Hizmet Alımı Yoluyla Danışma Yönlendirme / Asdep Görevlisi Personel Alımı Yapılacaktır.

Bakanlığımızın yürütmekte olduğu Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında; Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze bağlı Sosyal Hizmet Merkezinde çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun olanlardan “Özel Hizmet Alımı” yoluyla 6 Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi  alımı yapılacaktır.

 1. Sosyal Hizmet,
 2. Psikoloji,
 3. Sosyoloji,
 4. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik,
 5. Çocuk Gelişimi,
 6. Aile ve Tüketici Bilimleri,

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
 5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmayan veya muvazzaflık hizmetini yapmış, yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
 6. Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlilerinden Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmamak,
 7. Ülkenin her yerinde görev yapma, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
 8. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
 9. ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almak, (Başvuru tarihlerinde 2017 KPSS-P3 sınav sonuçları açıklanması halinde 2017 KPSS P3 sonucu ile de başvurular kabul edilir.)
Başvuruda bulunanlardan başvuru şartlarını taşıyan adayların en yüksek KPSS puanına göre yukarıdan aşağı sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden mülakat/değerlendirme yapılacaktır. (Yapılan değerlendirme sonucunda sınavı kazanıp asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak, idareye verilen yetki sayısınca yedek liste belirlenir)

BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Başvuru Formu (indirmek için tıklayınız)
 2. Sağlık Raporu (Aile Hekiminden alınabilir)
 3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Belgenin aslı, başvuru esnasında görülecektir)
 4. İkametgah Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir – ilimizde ikamet şartı aranmamaktadır )
 5. Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
 6. Diploma fotokopisi (Belgenin aslı, başvuru esnasında görülecektir)
 7. KPSS Sonuç belgesi
 8. Askerlik durumunu göster belge (Muaf/Terhis: 31.12.2017 tarihi itibarine kadar tecilli olmak)
 9. İki adet vesikalık fotoğraf(Son 6 ay içinde çekilmiş)
 10. E-Devletten Diploma Sorgulama Belgesi

* Yukarıda belirtilen evrakların eksik olması halinde başvurular işleme alınmayacaktır. 

Yukarıdaki belirtilen şartları taşıyan adayların 23.03.2017 Perşembe gününden itibaren – 07.04.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar istenen belgelerle birlikte İl Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen açık adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.  

BAŞVURU YERİ

Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Telefon
Faks
Adres
E-mail 
:
:
:
:
0 380 512 33 40
0 380 512 21 08
Kiremitocağı Mah.İstanbul Cad.No:109 (Orman İşletme Karşısı)
duzce@aile.gov.tr

 

Etiketler:,

Cevap Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir