Antalya ASDEP İlanı

ANTALYA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNCE “AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI’’ (ASDEP) KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLU İLE DANIŞMA YÖNLENDİRME ELEMANI/ASDEP GÖREVLİSİ PERSONEL ALIMI YAPILACAKTIR.

GENEL BİLGİLER
Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Kepez Sosyal Hizmet Merkezi / Alanya Sosyal Hizmet Merkezi / Manavgat Sosyal Hizmet Merkezi / Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerimizde görevlendirilmek üzere toplam 22 kişi özel hizmet alımı ASDEP/Danışma – Yönlendirme  Elemanı alımı yapılacaktır. Özel Hizmet Alımı yoluyla çalıştırılacak olan Danışma Yönlendirme/ASDEP Personeline asgari ücretin %110 fazlası ücret ve ilave olarak yol, yemek bedeli ödenecektir.
ASDEP / Danışma Yönlendirme  Elemanı alımına ilişkin her türlü bilgilendirmelerin http://antalya.aile.gov.tr/ adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Başvuru aşamasıyla ilgili gelişme/sonuç vb. bilgiler http://antalya.aile.gov.tr/ adresinden duyuru yapılacaktır. Bu kapsamda, sürecin hızlı yürütülmesi amacıyla ikametgâh adresinize herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak, tüm bildirimler şahsınıza yapılmış sayılacak; kişilere ulaşılamaması durumunda, doğacak mağduriyetlerden başvuru sahibi sorumlu kabul edilecektir.
BAŞVURU TARİHLERİ 03/04/2017 – 14/04/2017 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır. 
Posta veya 2. şahıslar vb. değişik yollarla yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir. 
Belirtilen evrakların eksik olması halinde başvurular işleme alınmayacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI
1) Türk Vatandaşı olmak,
2) Kamu Haklarından mahrum bulunmamak,
3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
5) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgili bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış, yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
6) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmamak,
7) Ülkenin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
8) Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
9) ÖSYM tarafından 2015-2016 (Lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS-P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almak (Başvuru tarihlerinde 2017 KPSS-P3 sınav sonuçları açıklanması halinde bu başvurular da kabul edilir).
10) Başvuruda bulunan adayların İl Müdürlüğünce tercihen bay ve bayan olmak üzere kendi kategorilerinde en yüksek puana gore yukarıdan aşağı sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden yapılan mülakat/değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan, (Yapılan değerlendirme sonucunda sınavı kazanıp asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten çıkması vs. durumları göz önünde bulundurularak, idareye verilen yetki sayısının %50’si kadar yedek liste belirlenir.)

GEREKLİ BELGELER

  1. Kimlik Fotokopisi.
  2. Fotoğraf.
  3. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınabilir).
  4. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)
  5. Diploma Aslı İle Birlikte Fotokopisi veya Üniversite Tarafından Onaylanan Diploma Fotokopisi.
  6. 2015 veya 2016 (açıklanmışsa 2017) yılı KPSS-P3 Puanı sonuç belgesi
  7. CV- Kısa Özgeçmiş.(Mesai saatleri içerisinde il müdürlüğümüzden veya aşağıdaki link adresinden temin edilebilir)
  8.  Başvuru Formu i (Mesai saatleri içerisinde il müdürlüğümüzden veya aşağıdaki link adresinden temin edilebilir)

 

BAŞVURU ADRES 
Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Kültür Mahallesi 3815 Sokak No:5 Kepez / ANTALYA

Bilgi İçin :  Fatih YILMAZ – Telefon : 0242 2434475 / 158 
 Başvuru Formu ve CV  İndirmek İçin

BAŞVURU FORMU 

CV – ÖZGEÇMİŞ

Etiketler:

Cevap Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir