Ağrı ASDEP Alımı

ASDEP ALIMLARI BAŞLADI SON GÜN 7 NİSAN

AĞRI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNCE “AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI” KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLU İLE (ASDEP)-DANIŞMA YÖNLENDİRME PERSONELİ ALIMI YAPILACAKTIR.

ASDEP Görevlisi Özel Hizmet Alımı Duyurusu!!!
Aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerinin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlanılmasının sağlanması, sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması ile vakanın takibi ve bu suretle yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan bir program olan Aile Sosyal Destek Programı’na (ASDEP) ilişkin 64. Hükümet Programında Aile Sosyal Destek Programı’nı ASDEP’i aşamalı olarak hayata geçirmek için ilimizde Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi  20 personel istihdam edilecektir.

İşin hedeflenen takvimde gerçekleşmesi, muhtemel yüklenici firmanın personel temininde güçlükle karşılaşmaması ve işlerin hedeflenen tarihte başlaması amacıyla portföy çalışmasına teşkil edebilmek için 7 Nisan 2016 mesai bitimine kadar aşağıdaki başvuru şartlarına uygun başvurular alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

  1. Türk vatandaşı olan,
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
  3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar( Fetö/Pdy, Dhkpc, Pkk, Daeş vb. terör örgütleri ile irtibatı, ilişkisi olan), Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,
  4. Devletin güvenliğine karşı suçlar( Fetö/Pdy, Dhkpc, Pkk, Daeş vb. terör örgütleri ile irtibatı, ilişkisi olan) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
  5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmayan ve muvazzaflık hizmetini yapmış, yahut en az 2017 yılı sonuna kadar ertelemiş veya yedeğe geçirilmiş olan.
  6. Danışma Yönlendirme Elemanı /ASDEP Görevlilerinden Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği , mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmayan,
  7. Ülkenin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim veya yolculuk şartlarına seyahat etme engeli bulunmayan,
  8. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan,
  9. ÖSYM tarafından 2015 veya 2016(lisans)yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 PUAN türünden en az 60(altmış) puan alan (Başvuru tarihlerinde 2017 KPSS-P3 sınav sonuçları açıklanması halinde 2017 KPSS P3 sonucu ile de başvurular kabul edilir)bulunanların en yüksek puana göre yukarıdan aşağıya sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden yapılan mülakat/değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan (Yapılan değerlendirme sonucunda sınavı kazanıp asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak, idareye verilen yetki sayısınca yedek liste belirlenir)

Yukarıdaki belirtilen şartları taşıyanların 07.04.2017  tarihi mesai bitimine kadar;
1- Kimlik fotokopisi
2- Diploma fotokopisi (Diplomanın Aslı görülecek)
3- KPSS sonuç belgesi
4- Sağlık raporu
5- Askerlik durum belgesi (En az 2017 yılı Aralık ayına kadar tecilli olmak)
6- Adli sicil belgesi
7-İkametgah belgesi
8- Dilekçe
9- 2 Adet Fotoğraf
10- Ekteki Başvuru Formunun çıkartılıp doldurulması
ile İl Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen açık adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Adresi

AĞRI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Fırat Mah. 950. Sokak ATSO Arkası
Tel: 0472 215 2120 / 216 14 90

Etiketler:,

Cevap Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir